thepong

Quy Cách:

Kích thước:sắt hộp vuông rất đa dạng gồm 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 35x35, 40×40, 50×50, 60×60, 75×75,80x80, 90×90, 100x100, 120x120, 125x125, 140x140, 150x150, 160x160, 175x175, 180x180 Sắt hộp vuông cỡ lớn có kích thước 200×200, 250×250, 300×300, 350×350

Độ dày:  sắt hộp hình vuông bao gồm: 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5. Sắt hộp cỡ lớn thì có độ dày 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 8, 9, 10, 12ly, 15ly, 20ly.

Kích thước:sắt hộp vuông rất đa dạng gồm 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 35x35, 40×40, 50×50, 60×60, 75×75,80x80, 90×90, 100x100, 120x120, 125x125, 140x140, 150x150, 160x160, 175x175, 180x180 Sắt hộp vuông cỡ lớn có kích thước 200×200, 250×250, 300×300, 350×350

0933003567
Menu