thepong
Đường kính: phi 21.3, DN15- DN600 phi 610
Độ dầy:  ống đúc có độ dày 2mm - 50mm
Chiều dài: ống đúc từ 6m - 12 m
Xuất sứ : Trung Quốc, Nhật, nga, hàn quốc, Châu Âu
Ứng dụng :  Ống đúc được sử dụng  dẫn dầu , dẫn khí, dùng cho xây dựng công trình, Nồi hơi áp lực, chế tạo mấy móc
Đường kính: phi 21.3, DN15- DN600 phi 610
Độ dầy:  ống đúc có độ dày 2mm - 50mm
Chiều dài: ống đúc từ 6m - 12 m
Xuất sứ : Trung Quốc, Nhật, nga, hàn quốc, Châu Âu
Ứng dụng :  Ống đúc được sử dụng  dẫn dầu , dẫn kh
0933003567
Menu